Trang chủ > Tin tức-Sự kiện >Tin hoạt động >Quy định mới về công tác huấn luyện An t...

Quy định mới về công tác huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động

Cập nhật ngày 08/01/14,01:33:5317591

Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013, thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động hết hiệu lực thi hành.

Cũng bắt đầu từ thời điểm này, công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Để CBCNV nắm được các thông tin cơ bản nhất, Phòng kỹ thuật an toàn lược trích và cụ thể hóa một số đổi mới trong công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cụ thể như sau:

Các đối tượng bắt buộc phải được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được chia cụ thể thành 4 nhóm như sau:

1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm) bao gồm:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo phụ lục 1 của Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH.

4. Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

Trên cơ sở đó, các đối tượng phải được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Công ty Điện lực Đắk Lắk gồm:

1. Nhóm 1 bao gồm:

- Giám đốc, Phó giám đốc Công ty.

- Giám đốc, Phó giám đốc 15 Điện lực, Xí nghiệp Điện cơ và Xí nghiệp Tư vấn & Xây lắp điện.

- Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự và Chánh văn phòng Công ty.

- Các Quản đốc phân xưởng thuộc Xí nghiệp Điện cơ và các trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật các đơn vị (trừ kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động).

2. Nhóm 2 bao gồm:

- Người lao động thuộc phòng Kỹ thuật An toàn Công ty (Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động).

- Cán bộ bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại 15 Điện lực, 02 Xí nghiệp và phòng Vật tư.

3. Nhóm 3 bao gồm:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH bao gồm:

- Người lao động thuộc Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp; thuộc tổ quản lý hệ thống đo đếm; thuộc tổ trực ban thao tác & xử lý sự cố tại các Điện lực;

- Người lao động quản lý, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Vận hành xe cẩu, xe nâng hàng, nâng người; vận hành các palăng xích, tăng đơ xích, tời, tyfor có tải trọng từ 1.000kg trở lên; vận hành các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7bar (không kể áp suất thủy tĩnh theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010)

- Người lao động làm công việc sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện; thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện thuộc Xí nghiệp Điện cơ và Xí nghiệp Tư vấn và Xây lắp điện;

- Người lao động vận hành, sửa chữa và thao tác đóng cắt nhà máy phát điện Diesel thuộc Xí nghiệp Điện cơ.

4. Nhóm 4 bao gồm:

- Tất cả người lao động còn lại (trừ các đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3) đang làm việc tại Công ty;

- Người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc tại Công ty.

Thời gian huấn luyện:

- Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;

- Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Theo Thông tư này sẽ sử dụng Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện, cụ thể:

- Đối tượng được cấp chứng nhận: Nhóm 1 sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu,

- Đối tượng được cấp chứng chỉ: Nhóm 2, 3 sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện.

- Các đối tượng thuộc Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

Thời hạn Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện:

- Chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm;

- Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

                                                                                                                                                                  

                                             Huỳnh Tường-KTAT (tổng hợp và cụ thể hóa).

Bình luận

EVN & khách hàng
Thanh toán tiền điện Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Các ứng dụng nội bộ

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

  • Tiết kiệm điện

  • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


    Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 402 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

  • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

  • Đang online
  • Truy cập hôm nay
  • Truy cập hôm qua
  • Tổng số truy cập
  • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng