Trang chủ > Tin Kỹ thuật >Tin Ngành điện >Lưới điện thông minh và lộ trình phát tr...

Lưới điện thông minh và lộ trình phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam

Cập nhật ngày 03/03/14,04:50:581719

Lưới điện thông minh (Smart Grid) là một giải pháptổng thể về lưới điện đã và đang đượctriển khai ở nhiều nơi trên thế giới. Lưới điện thông minh thực chất là áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật của các ngành như Công nghệ Thông tin, Viễn thông, Tự động hóa…vào hệ thống lưới điện hiện có nhằm cung cấp các dịch vụ điện một cách hiệu quả, tin cậy, kinh tế và bền vững.

Lưới điện thông minh và lộ trình phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam

Công nghệ lưới điện thông minh mang lại hiệu quả rất lớn bởi nó cho phép nhân viên ngành điện thu thập số liệu, giám sát, điều khiển các thiết bị trên lưới điện điện từ xa thông qua mạng nội bộ hoặc mạng công cộng như Internet hay đường dây điện thoại… Do đó, mọi sự cố trên lưới điện sẽ được phát hiện và xử lý nhanh chóng, không tốn nhiều công sức và thời gian. Mặt khác, công nghệ lưới điện thông minh còn giúp các cán bộ quản lý ngành điện dự báo trước những vấn đề có thể xảy ra trên hệ thống nhờ vào các bộ cảm biến và các bộ xử lý tập trung, đồng thời kiểm soát việc kết nối các nguồn điện gia đình (điện mặt trời, điện gió, trạm thủy điện nhỏ) vào lưới, điều khiển các hệ thống lưu điện (lưu điện khi máy phát dư công suất và phát điện khi máy phát thiếu công suất). Không những thế, công nghệ lưới điện thông minh còn giúp khách hàng giám sát được sản lượng điện năng tiêu thụ, giá cả điện năng vào lúc thấp điểm, cao điểm để khách hàng chủ động trong việc tiêu thụ năng lượng nhằm tiết kiệm chi phí.

Không thể phủ nhận những lợi ích của lưới điện thông minh đem lại, đó là người dùng có thể tối ưu hóa và tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ, đồng thời giảm chi phí điện hàng tháng nhờ vào khả năng đo lường lượng điện tiêu thụ hàng ngày. Còn đối với các công ty điện lực, lưới điện thông minh sẽ giúp họ quản lý mạng lưới điện tốt hơn, cải thiện độ tin cậy của hệ thống, giảm thiểu tổn thất điện năng và bảo vệ môi trường.

Tại Việt nam, Chính phủ nhận thức được xu hướng tất yếu của việc triển khai lưới điện thông minh nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng hóa thạch, dần khai thác sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và đã cụ thể hóa thông qua việc ban hành Quyết định 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 phê duyệt đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam. Mục tiêu tổng quát phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam là nhằm nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện; góp phần trong công tác quản lý nhu cầu điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu đầu tư vào phát triển nguồn và lưới điện; tăng cường khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đề án xây dựng lộ trình phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam

Mục tiêu cụ thể của đề án này là xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và tăng cường hệ thống giám sát, điều khiển tự động cho hệ thống điện, hệ thống đo đếm từ xa.Đồng thời, nâng cao khả năng dự báo nhu cầu phụ tải điện và lập kế hoạch cung cấp điện; hạn chế việc tiết giảm điện do thiếu nguồn thông qua cơ chế dịch chuyển phụ tải đỉnh trong giờ cao điểm hoặc trường hợp khẩn cấp.

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật, biện pháp quản lý nhằm mục tiêu giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện từ 9,23% năm 2011 xuống còn 8% vào năm 2015.

Đặc biệt, Đề án cũng sẽ tạo điều kiện cho khách hàng được chủ động biết và quản lý các thông tin chi tiết về sử dụng điện, chi phí mua điện.

Đề án định hướng lộ trình phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam theo 3 giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn 1 (từ năm 2012-2016), triển khai Chương trình tăng cường hiệu quả vận hành hệ thống điện, trong đó sẽ triển khai các ứng dụng nhằm tăng cường độ tin cậy, tối ưu vận hành lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, giảm tổn thất điện năng; tăng cường hệ thống ghi sự cố, hệ thống phát điện và chống sự cố mất điện diện rộng nhằm đảm bảo truyền tải an toàn trên hệ thống điện 500 kV.Trong giai đoạn này cũng sẽ triển khai một số chương trình thử nghiệm và nghiên cứu, ban hành các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho Lưới điện Thông minh...

Giai đoạn 2 (2017-2022), tiếp tục thực hiện Chương trình tăng cường hiệu quả vận hành hệ thống điện, tập trung vào lưới điện phân phối; trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông cho lưới điện phân phối. Đồng thời, triển khai các ứng dụng của Lưới điện Thông minh; xây dựng các quy định kỹ thuật; chương trình truyền thông cho cộng đồng.

Giai đoạn 3 (từ sau năm 2022), tiếp tục Chương trình trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông cho lưới phân phối, trong đó sẽ triển khai tiếp các công cụ tối ưu vận hành từ lưới điện truyền tải sang lưới điện phân phối; tiếp tục khuyến khích việc phát triển các nhà máy điện phân tán...

Lộ trình triển khai lưới điện thông minh tại EVNCPC

Trong rất nhiều nội dung công việc phải triển khai của lưới điện thông minh, EVNCPC xây dựng lộ trình phát triển lưới điện thông minh giai đoạn đầu với tầm nhìn 10 năm thông qua Quyết định 1795/QĐ-EVNCPC ngày 24/4/2013 phê duyệt Lộ trình phát triển Lưới điện thông minh. Trọng tâm tập trung vào 4 hợp phần:

* Hợp phần Hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ kinh doanh điện năng:

EVNCPC chủ trương từ 2013 trở đi sẽ đầu tư mới công tơ điện tử, thay thế dần công tơ điện cơ trên lưới bằng công tơ điện tử tích hợp chức năng thu thập dữ liệu công tơ tự động từ xa AMR - Automatic Meter Reading - bằng nhiều giải pháp công nghệ; tập trung dữ liệu, khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu từ công tơ phục vụ công tác chăm sóc khách hàng và công tác quản lý sản xuất kinh doanh của EVNCPC. Từng bước triển khai trang bị cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến AMI - Advanced Metering Infrastructure - để có thể đến 2022 sẽ kiểm soát nhu cầu điện của khách hàng là Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Với số lượng khách hàng sử dụng điện đến nay gần 3 triệu thì hiện đại hóa hệ thống đo đếm là việc làm rất cần thiết và sẽ được EVNCPC tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến.

* Hợp phần Tự động hóa lưới điện phân phối nhằm vận hành tối ưu hệ thống và tăng độ tin cậy cung cấp điện:

Về tự động hóa hệ thống lưới điện 110kV: Từ năm 2013, tất cả các TBA 110kV xây dựng mới sẽ được thực hiện theo mô hình điều khiển tích hợp máy tính (ĐKTHMT); các TBA 110kV hiện có sẽ lần lượt được cải tạo để có thể điều khiển theo mô hình ĐKTHMT; các TBA này sẽ kết nối về Trung tâm thao tác-Điều độ của CTĐL từng bước hoạt động theo cơ chế bán người trực và đảm bảo sẵn sàng chuyển sang cơ chế hoạt động không người trực sau năm 2022. Xây dựng một Trung tâm giám sát chung của EVNCPC.

Về tự động hóa lưới điện trung áp: Bao gồm xây dựng các hệ thống SCADA/DMS tại các CTĐL và đầu tư mới hoặc cải tạo, thay thế các thiết bị trên lưới để có thể giám sát, điều khiển đóng cắt từ xa. Giai đoạn 2013-2016 sẽ hoàn thiện hệ thống SCADA/DMS đã đầu tư tại các CTĐL trước đây (Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk) để có thể giám sát, điều khiển đóng cắt từ xa các thiết bị trên lưới. Giai đoạn tiếp theo từ 2017-2022 sẽ đầu tư mới hệ thống SCADA/DMS tại các CTĐL còn lại, đảm bảo hoàn thành đầu tư hệ thống SCADA/DMS trước năm 2022.

* Hợp phần Xây dựng hệ thống viễn thông chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin:

+ Xây dựng hệ thống viễn thông chuyên ngành:

EVNCPC xây dựng hoàn thiện hệ thống viễn thông với mạng truyền dẫn thông tin quang kết nối từ TCty đến tất cả các CTĐL, ĐL, Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung, các TBA và các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của EVNCPC. EVNCPC định hướng đầu tư cáp quang OPGW trên các công trình đường dây 110kV, tạo thêm mạch dự phòng và bổ sung thiết bị cho các node truyền dẫn, đảm bảo xây dựng một mạng truyền dẫn liên tỉnh cuối năm 2013 làm cơ sở triển khai mạng truyền dẫn liên huyện hoàn thành vào năm 2015. Song song với việc đầu tư, EVNCPC mở rộng hợp tác trao đổi hạ tầng viễn thông với các đối tác để có hệ thống viễn thông dùng riêng mạnh và có tính dự phòng cao.

+ Hạ tầng công nghệ thông tin

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu - Data Center - tại TCty đảm bảo khả năng xử lý tập trung toàn bộ các dữ liệu thu thập từ xa, cơ sở dữ liệu khách hàng và các chương trình phần mềm của Tcty và các đơn vị với tính an toàn, tin cậy, bảo mật và dự phòng cao.

Xây dựng Hệ thống chăm sóc khách hàng - Call Center - nhằm đáp ứng yêu cầu giải đáp thông tin cho khách hàng sử dụng điện.

Trang bị, phát triển các phần mềm ứng dụng theo 3 nhóm: Nhóm phần mềm dịch vụ khách hàng (cổng thông tin điện tử tích hợp EVNCPC Portal; chăm sóc khách hàng qua điện thoại, dịch vụ nhắn tin SMS, tra cứu thông tin, thanh toán tiền điện qua ngân hàng, áp dụng hình thức thanh toán bằng hóa đơn điện tử ...). Nhóm phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành (Chương trình quản lý vật tư, tài chính, quản lý tài sản cố định - FMIS, Chương trình quản lý nguồn nhân lực; Web (www.cpc.vn), Mail online (mail.cpc.vn), Chương trình E-Office, Chương trình Quản lý lưới điện, Chương trình Quản lý kế hoạch ĐTXDCB, Chương trình giám sát mua bán điện …). Nhóm phần mềm phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (Chương trình thu thập số liệu công tơ điện tử từ xa, hệ thống quản lý dữ liệu công tơ MDMS - Meter Data Management System - để thu thập thông tin từ công tơ ranh giới, các khách hàng lớn, các nhà máy phát điện; số liệu đo đếm trạm biến áp 110kV và khai thác phục vụ có hiệu quả công tác quản lý kinh doanh và quản lý kỹ thuật.

* Hợp phần Tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo:

Nghiên cứu giải pháp kết nối trực tiếp các nguồn năng lượng mới và tái tạo như nguồn thủy điện nhỏ, nguồn điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời ,… lắp đặt phân tán tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất… vào lưới điện phân phối; tạo khả năng thực hiện mua bán điện 2 chiều giữa CTĐL và khách hàng. Bước đầu thực hiện dự án thử nghiệm tích hợp nguồn điện sử dụng năng lượng gió và mặt trời làm cơ sở thực nghiệm để triển khai tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo khác vào hệ thống.

Mặc dù đã có nhiều tiến triển trong việc triển khai lưới điện thông minh ở EVNCPC song vẫn còn rất nhiều nội dung công việc phải triển khai để hình thành một hệ thống lưới điện thông minh. Trong đó việc chọn các giải pháp công nghệ phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.EVNCPC đang tập trung nhiều nguồn lực để hình thành một lưới điện thông minh ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu nâng quản lý vận hành hệ thống điện của EVNCPC một cách tin cậy và hiệu quả.

Nguồn tài liệu tham khảo

[1]. http://www.cpc.vn/

[2]. http://vi.wikipedia.org/

[3]. http://nangluongvietnam.vn/

[4]. http://automation.net.vn/

Tre Xanh (Tổng hợp)

 

Bình luận

EVN & khách hàng
Các ứng dụng nội bộ Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

  • Tiết kiệm điện

  • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


    Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 396 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

  • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

  • Đang online
  • Truy cập hôm nay
  • Truy cập hôm qua
  • Tổng số truy cập
  • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng