Trang chủ > Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện

STT Nội dung Xem
1Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 30/9 đến 06/10/2018 XEM
2Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 23/9 đến 29/9/2018 XEM
3Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 16/9 đến 22/9/2018 XEM
4Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 09/9 đến 15/9/2018 XEM
5Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 02/9 đến 08/9/2018 XEM
6Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 26/8 đến 01/9/2018 XEM
7Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 31/8 đến 25/8/2018 XEM
8Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 19/8 đến 24/8/2018XEM
9Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 12/8 đến 18/8/2018 XEM
10Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 05/8 đến 11/8/2018 XEM
11Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 29/07 đến 04/8/2018 XEM
12Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 22/07 đến 28/07/2018 XEM
13Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ ngày 13/07 và từ ngày 15/07 đến 21/07/2018XEM
14Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ ngày 02, 04/07 và từ ngày 08/07 đến 14/07/2018 XEM
15Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 01/07 đến 30/07/2018 XEM
16Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 17/06 đến 23/06/2018 XEM
17Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 24/06 đến 30/06/2018 XEM
18Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 10/06 đến 16/06/2018 XEM
19Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 03/06 đến 09/06/2018 XEM
20Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 27/05 đến 03/06/2018 XEM
21Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 20/05 đến 26/05/2018 XEM
22Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày13/05 đến 19/05/2018 XEM
23Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày06/05 đến 12/05/2018 XEM
24Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện bổ sung từ ngày 24/04 đến 27/04 và từ ngày 29/04 đến 05/05/2018 XEM
25Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 22/04 đến 28/04/2018XEM
26Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 08/04 đến 14/04/2018 XEM
27Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 01/04 đến 07/04/2018 XEM
28Thông báo HOÃN cắt điện ngày 25/03/2018XEM
29Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 25/03 đến 31/03/2018 XEM
30Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 18/03 đến 24/03/2018 XEM
EVN & khách hàng
Thanh toán tiền điện Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Các ứng dụng nội bộ

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

  • Tiết kiệm điện

  • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


    Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 402 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

  • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

  • Đang online
  • Truy cập hôm nay
  • Truy cập hôm qua
  • Tổng số truy cập
  • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng