Trang chủ > Đảng-Đoàn thể >Tin Đảng Ủy >Đảng bộ PC Đắk Lắk: Tổng kết công tác Đ...

Đảng bộ PC Đắk Lắk: Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XII)

Cập nhật ngày 22/01/18,10:22:445806

Ngày 20/01/2018, Đảng ủy PC Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự Hội nghị có trên 300 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Lắk, Chi bộ Xí nghiệp Thủy điện Đrây H’Linh, Đảng bộ Công ty lưới điện Cao thế miền Trung.

Đảng bộ PC Đắk Lắk: Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XII)
Đ/c Trần Xuân Linh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp giới thiệu các chuyên đề tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, Đảng ủy PC Đắk Lắk đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục tử tưởng chính trị, phát triển Đảng viên mới và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát.

Cũng trong đợt này, Đảng ủy PC Đắk Lắk đã tổ chức Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các đảng viên tham dự. Theo đó, đ/c Trần Xuân Linh - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã giới thiệu 04 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về  “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Qua đó, cán bộ đảng viên, công nhân viên trong PC Đắk Lắk có thể nắm vững các quan điểm của Đảng để vận dụng sáng tạo các Nghị quyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại đơn vị./.

Quý Dương

Bình luận

EVN & khách hàng
Thanh toán tiền điện Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Các ứng dụng nội bộ

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

 • Tiết kiệm điện

 • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


  Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 402 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

 • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

 • Đang online
 • Truy cập hôm nay
 • Truy cập hôm qua
 • Tổng số truy cập
 • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng