Trang chủ > Đảng-Đoàn thể >Tin Đảng Ủy >Đảng bộ PC Đắk Lắk: Hoàn thành Đại hội c...

Đảng bộ PC Đắk Lắk: Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020

Cập nhật ngày 27/06/17,08:29:57631

Từ ngày 12/5 đến ngày 25/6/2017, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội tại 24 Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đảng bộ PC Đắk Lắk: Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020
Đ/c Tạ Minh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Điện lực Cư Kuin

Theo đánh giá chung, Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã thành công tốt đẹp, đúng với Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Đảng bộ Công ty. Trong kỳ Đại hội, các Chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Đặc biệt, các đơn vị cũng chú trọng đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Chi ủy Chi bộ Nghiệp vụ Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2020 

Trên cơ sở tập trung dân chủ, các Chi bộ cũng đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm các đ/c có năng lực trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ PC Đắk Lắk lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020)./.

                                                                           Quý Dương

Bình luận

EVN & khách hàng
Thanh toán tiền điện Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Các ứng dụng nội bộ

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

  • Tiết kiệm điện

  • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


    Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 402 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

  • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

  • Đang online
  • Truy cập hôm nay
  • Truy cập hôm qua
  • Tổng số truy cập
  • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng