Trang chủ > Đảng-Đoàn thể >Tin Đảng Ủy >Chi bộ Nghiệp vụ Kỹ thuật: Thực hiện ngu...

Chi bộ Nghiệp vụ Kỹ thuật: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ

Cập nhật ngày 29/06/15,11:16:2218063

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Nghiệp vụ Kỹ thuật là một trong những đơn vị thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Để các hoạt động này được thực hiện đúng đắn và nghiêm túc, Chi bộ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực.

Chi bộ Nghiệp vụ Kỹ thuật: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ
Trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ Nghiệp vụ Kỹ thuật luôn chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung đân chủ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình

Theo đó, mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ luôn tập trung thảo luận để quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh và đề ra nghị quyết để chỉ đạo sâu sát các phòng nghiệp vụ nhằm giải quyết tốt các nhiệm vụ mà đảng ủy cấp trên giao. Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức một cách đầy đủ từ vai trò hết sức quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, những nội dung chủ yếu và bản chất của nguyên tắc đến quy chế thực hiện nguyên tắc này. Chi ủy đã sâu sát từng bộ phận nghiệp vụ cơ sở, từng đảng viên, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những nhận thức không đúng, tư tưởng giản đơn, thiếu trách nhiệm trong thực hiện; đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức cũng như mọi biểu hiện cục bộ địa phương chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật. Mặt khác, mọi cán bộ, đảng viên dù ở cấp nào, chức vụ gì cũng đều phải tự giác đặt mình trong sự quản lý của Chi bộ.

Đồng thời, để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại Chi bộ, các Dự thảo Nghị quyết luôn được xây dựng bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tạo mọi điều kiện cho đảng viên đóng góp xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Sau khi thống nhất, Nghị quyết được quán triệt và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng người. Đồng thời, mỗi đảng viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, sự sáng tạo, bảo đảm cho Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đối với những vấn đề quan trọng cần bỏ phiếu kín, Chi bộ  chấp hành nghiêm quy trình bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu chặt chẽ, công bố kết quả theo quy định và lập biên bản bảo lưu kết quả. Mọi đảng viên  nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết đã ban hành, không  phát ngôn và có hành động trái với Nghị quyết. Việc xây dựng, ban hành các quy định cụ thể hoá nguyên tắc TTDC phải đảm bảo yêu cầu tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và mở rộng sinh hoạt dân chủ. Trong  Chi bộ bí thư và các đảng viên phải tự giác chấp hành các quy định đã đề ra.

Song song với các biện pháp này, mọi hoạt động của Chi bộ đều mang tính công khai. Định kỳ, đơn vị đã  đưa nội dung kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế tập trung dân chủ vào trong nội dung sinh hoạt. Phát huy vai trò  của Bí thư Chi bộ trong việc duy trì các nền nếp, chế độ, thủ tục, nguyên tắc của Đảng cũng như thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Hoạt động này được tiến hành trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau, để cùng tiến bộ. Từ đó, tập thể tránh được tình trạng lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kích lẫn nhau, gây rối nội bộ hoặc tình trạng nể nang, hình thức, bao che cho nhau.

Đồng thời, Chi bộ đã  làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong nội bộ. Ngoài việc tổ chức thực hiện các chế độ nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt đảng nghiêm túc, Chi bộ đã làm tốt công tác kiểm tra chấp hành đảng viên hằng năm theo kế hoạch của đảng ủy cấp trên.Trong hoạt động kiểm tra chấp hành Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chất lượng, thể hiện ý thức phê bình và tự phê bình cao của tất cả các đảng viên trong Chi bộ. Bên cạnh đó, việc đóng góp cho đảng viên được kiểm tra, giữa các đảng viên và cho tổ chức đảng  thực sự thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tình đồng chí chân thành, cầu thị.

Với việc nhận thức đúng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Nghiệp vụ Kỹ thuật trong thời gian qua  đã liên tục được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh. Từ đó, Chi bộ luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực kỹ thuật, an toàn, điều độ./.

Bùi Khắc Dũng

Bình luận

EVN & khách hàng
Thanh toán tiền điện Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Các ứng dụng nội bộ

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

  • Tiết kiệm điện

  • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


    Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 402 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

  • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

  • Đang online
  • Truy cập hôm nay
  • Truy cập hôm qua
  • Tổng số truy cập
  • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng