Trang chủ > Đảng-Đoàn thể >Tinh Công Đoàn >PC Đắk Lắk: Quản lý tốt chất thải nguy ...

PC Đắk Lắk: Quản lý tốt chất thải nguy hại để bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày 11/09/17,08:19:52932

Bảo vệ môi trường (BVMT) là tiền đề để doanh nghiệp phát triển bền vững. Xác định rõ điều này, trong những năm qua, PC Đắk Lắk đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai công tác.

PC Đắk Lắk: Quản lý tốt chất thải nguy hại để bảo vệ môi trường
Đoàn cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk thực hiện quan trắc môi trường tại PC Đắk Lắk

Hiện tại, PC Đắk Lắk được giao nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Công ty đang quản lý hơn 9.000 km đường dây trung hạ áp, hơn 4.500 TBA phụ tải, trên 120 máy cắt các loại cùng hàng trăm bộ TU,TI và 500.000 công tơ các loại… Với khối lượng này, các thiết bị của mà đơn vị sử dụng trong quá trình quản lý vận hành có nhiều loại chứa dầu, một số thiết bị khác là chất thải nguy hại (CTNH), chất thải rắn đòi hỏi phải tuân theo quy trình quản lý nghiêm ngặt. Qua thống kê, hằng năm, đơn vị thực hiện thu hồi vật tư thiết bị (VTTB) liên quan đến CTNH với khối lượng hơn 45.000 kg và hơn 150.000 kg chất thải rắn công nghiệp.

Ngay từ khi có Luật bảo vệ môi trường và đặc biệt từ năm 2012, Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ra đời (nay thay thế bằng thông tư 36/2015/TT-BTNMT) có hiệu lực thi hành, EVN đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác BVMT đặc biệt là liên quan đến CTNH. Thực hiện chủ trương của ngành, PC Đắk Lắk đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý CTNH. Bên cạnh đó, đơn vị đã cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác BVMT do EVN và EVNCPC tổ chức. Định kỳ hàng năm, Công ty cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn cho lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ phụ trách môi trường và công nhân quản lý kho bãi.

Mặt khác, trên cơ sở danh mục VTTB thu hồi, thanh lý, còn tồn kho tại thời điểm, PC Đắk Lắk đã kiểm tra, phân loại danh mục VTTB là CTNH để quản lý và theo dõi. Danh mục các CTNH chủ yếu xuất hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Điện và của đơn vị, bao gồm: Máy biến áp và tụ điện thải có chứa PCB, các thiết bị thải khác có chứa hoặc nhiễm PCB; pin, ắc-quy chì thải và linh kiện điện tử thải; chất thải có chứa, nhiễm dầu; cáp kim loại có chứa dầu, nhựa than đá và thành phần nguy hại khác; bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải; các chất khác theo quy định được liệt kê chi tiết tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để thực hiện lưu giữ tạm thời các vật tư thiết bị có liên quan đến CTNH, Công ty đã đầu tư xây dựng Hệ thống kho lưu giữ tạm thời CTNH với diện tích 384 m2 diện tích kho kín và 180 m2 diện tích kho bán kín. Cùng với đó, hệ thống biển cảnh báo, mã CTNH cũng được trang bị cho kho theo TCVN 6707:2009. Mặt khác, đơn vị thực hiện công tác phân loại, bảo quản VTTB thuộc danh mục CTNH một cách khoa học với việc phân thành từng loại, sắp xếp vào vị trí quy định trong kho đã được phân lô, treo bảng mã CTNH.

Đồng thời, các VTTB thuộc danh mục CTNH trước khi thanh lý đều được PC Đắk Lắk lấy mẫu và thuê đơn vị có chức năng thử nghiệm xác định nồng độ PCBs trước khi thanh xử lý. Đặc biệt, đối với thiết bị có chứa dầu như các MBA cũ thu hồi đều được kiểm tra hàm lượng PCBs một cách nghiêm túc. Cùng với các công tác này, Công ty đã tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường với việc xây dựng các đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch quản lý PCB.

Trong thời gian tới, để công tác BVMT thực sự bền vững, PC Đắk Lắk sẽ duy trì các mặt hoạt động trong công tác tổ chức cũng như tiếp tục đầu tư nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới hệ thống kho bãi lưu giữ tạm thời CTNH đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến việc nâng cao nhận thức của CBCNV trong công tác bảo vệ môi trường nói chung./.

                                                                                            Minh Phúc                                                              

Bình luận

EVN & khách hàng
Các ứng dụng nội bộ Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

 • Tiết kiệm điện

 • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


  Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 396 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

 • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

 • Đang online
 • Truy cập hôm nay
 • Truy cập hôm qua
 • Tổng số truy cập
 • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng