Đắk Lắk: Hoàn thành giai đoạn 1 công tác tiếp nhận lưới điện từ chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đạo giai đoạn 2013-2020

Chương trình “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020” do Chính Phủ ban hành theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 là chương trình cung cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành giai đoạn 1 của Chương trình này.
 • Mới nhất
 • Xem nhiều nhất
EVN & khách hàng
Thanh toán tiền điện Hóa đơn điện tự

Tiện ích

Các ứng dụng nội bộ

Điểm thu tiền điện

STT Tên NH Địa chỉ Thời gian Logo

An toàn điện, tiết kiệm điện

 • Tiết kiệm điện

 • An toàn điện

Hình ảnh hoạt động


  Warning: Missing argument 1 for ChiTietAnh(), called in D:\xampp\htdocs\daklak\Template\Pcdaklak\skin\contentright.html on line 402 and defined in D:\xampp\htdocs\daklak\@Include\@Function.php on line 199

Thống kê truy cập

 • Thống kê truy cập Pc Đắk Lắk

 • Đang online
 • Truy cập hôm nay
 • Truy cập hôm qua
 • Tổng số truy cập
 • Truy cập trung bình
Tháng tri ân Khách hàng